Tjänster

You as client to IBG Partners

Som nystartade företag behövde ni en förlängd arm för affärsutveckling och försäljning. Ni levererar tjänster och produkter inom: Ni tillhandahåller tjänster och produkter inom innovativ teknik, grön energi, telekom, fastighetsutveckling och tjänster inom B2B. 


Du är ett företag, har etablerat din organisation inom en eller två branscher och vill expandera internationellt och nå en större marknad. 
Du är ett företag som planerar en IPO eller DPO inom en snar framtid och har produkter eller tjänster som är redo att gå in på nya marknader som en del av din plan för att bli ett Pre-IPO-företag.


 At the same time you may have even plans to attract more investors to your company. You are a Pre-IPO company, ready to get more investors, prepare better yourself for investors and may need a strong business development to attract even more cooperate partners to your company.

Our Services Policy

1.  We provide you with a complete solution. One contact point for all your business needs.

3.  We have strong partners and wide network in many countries, ready to assist us to contribute the best and most qualified services.

2.  We have access to all our specialist companies under CSR Capital both in Sweden and abroad. This means that all your needs concerning, finance, economy, HR, media, investment, capitalisation  etc, is accessible to you on demand. 

4.  We always provide services with the most cost effective approach for our clients. 

Our Services: Business Development

Många företag, oavsett storlek, har inte all kompetens och expertis internt och det är inte heller kostnadseffektivt att göra det.

Därför behöver du som företag då och då ta in kompetens i det skede då du vill utöka din marknad, introducera din nya produkt, behöver försäljningsstrategi och kanaler eller konceptualisera och förverkliga ett nytt affärsområde. I sådana fall är vi din partner för att omsätta din strategi i konkreta åtgärder och

Vi kan bidra till punktinsatser eller projektledning under en längre tid. Du berättar dina behov för oss, vi kommer med de mest kostnadseffektiva lösningarna!

Our Services: Mergers and acquisitions

Mergers and acquisitions, M&A, include the Consolidation of companies or assets through various types of financial transactions, including mergers, acquisitions, consolidations, purchase of assets, and management acquisitions.

Our service includes evaluation, preparation, processing and establishing. This means we can assist you in the Whole process for any type of M&A no matter where you want it.

sv_SESwedish